# سومین_نشست

منشور اخلاقی جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران ایران

منشور اخلاقی: استمرار و تاثیر گزاری فعالیت های حوزه مجازی سردفتران و دفتریاران با رویکرد قانون گرایی، اخلاق محوری، و پایبندی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 62 بازدید