لطفا برای دانلود اساسنامه پیشنهادی روی لوگوی فوق کلیک فرمائید و در اینجا یا وبلاگ همکار ارجمند جناب احمدلو دفتر 11 مرند که زحمت اینکار را بدوش کشیده اند اعلام نظر فرمائید

دوستان و همکاران بعضا اعلام فرموده اند دعوتی از آنان بعمل نیامده باید باستحضار برسانم نشست مخصوص وبلاگ نویسان و فعالان حوزه دفاتر اسناد رسمی است و بنده تنها خدمتگذار و هماهنگ کننده هستم لذا نیازی به دعوت مستقل نیست ضمن اسنکه به عزیزانی که تلفن همراهشان را داشتیم اس ام اس هم شده است

لطف فرمائید حضور یا عدم حضور و تعدا نفرات و تعداد روز اقامت را خصوصی در همینجا اعلام فرمائید تا ترتیب بقیه کارها داده شود

پست قبلی بخصوص بند 3 یک دعوت جدی است و انتظار دارد عزیزان محبت فرموده تصمیم خود را اعلام فرمایند